Skip to main content

Notice

If you are using a Hotmail or Outlook email address, please change it now, as Microsoft is rejecting all email from our service outright.
Topic: Replay Gain Scanner - Foobar Mobile Android (Read 121 times) previous topic - next topic
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Replay Gain Scanner - Foobar Mobile Android

Hello. Easy question.
Why does FOOBAR for Android only introduce Replay Gain to 500 files out of 800?
Up to 300 does not add Replay Gain. Files are not protected against modification - write.
The files scan themselves but don't write to the tag.
I am also unable to do this from the PC level, because Foobar for PC does not support transferring files from the phone as a playlist.
How can I fix it?
I want to have all files scanned.

OM:
Witam. Proste pytanie.
Dlaczego FOOBAR na Android wprowadza Replay Gain tylko do 500 plików na 800?
Do 300 nie dodaje Replay Gain. Pliki nie są strzeżone przed modyfikacją - zapisem.
Pliki skanują się, ale nie zapisuje danych w tag.
Nie jestem w stanie też tego zrobić z poziomu PC, ponieważ Foobar na PC nie obsługuje przeniesienia plików z telefonu jako playlisty.
Jak temu zaradzić?
Chcę mieć przeskanowane wszystkie pliki.

 
SimplePortal 1.0.0 RC1 © 2008-2020